Centrala motparter i EU stresstestade

2018-02-02 | Esma Nyheter Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har publicerat resultaten av sitt senaste stresstest av centrala motparter i Europa. En slutsats är att systemet med centrala motparter klarar av att stå emot en situation då flera clearingmedlemmar försätts i obestånd och stora prisrörelser inträffar.

Stresstesterna genomförs årligen och detta är det andra stresstestet av centrala motparter så här långt. Den första omgången fokuserade på kreditstresstester. Den här gången ingick även likviditetstresstester. Rapporten redovisar även vissa resultat för individuella centrala motparter.

Tre centrala motparter som är viktiga för den svenska marknaden deltog: Nasdaq Clearing (som FI är tillsynsmyndighet för), London Clearing House Ltd och Euro CCP. Testet omfattade totalt 16 europeiska centrala motparter med ungefär 900 clearingmedlemmar i hela EU.

Förutom en rapport har Esma pubicerat ett pressmeddelande och ett dokument med frågor och svar om stresstestet. 

Laddar sidan