EU-riktlinjer om inlåning upphör

2018-01-10 | EBA Nyheter Bank

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har formellt upphävt sina riktlinjer om inlåning från allmänheten som omfattas av andra utflöden. Riktlinjerna har ersatts av EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 när det gäller likviditetstäckningskravet för kreditinstitut.

EBA upphävde formellt sina "Riktlinjer om inlåning från allmänheten som omfattas av andra utflöden avseende likviditetsrapportering (EBA/GL/2013/01)" den 27 november 2017.

Laddar sidan