Uppdaterade frågor och svar om investerarskydd i Mifid 2/Mifir

2018-01-08 | Esma Nyheter Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har publicerat uppdaterade frågor och svar om investerarskydd kopplade till EU:s direktiv och förordning Mifid 2/Mifir.

De uppdaterade frågor och svaren har fastställts av Esma under 2016 och 2017 för området investerarskydd.

I denna version har uppdateringar gjorts på avsnitten: Passande- och lämplighetsbedömning, incitament samt tillhandahållande av investeringstjänster av bolag från tredje land. Datumet när de senaste ändringarna gjordes framgår av dokumentet.

Läs mer

Laddar sidan