EBA:s arbetsprogram 2020

2019-10-25 | EBA Nyheter Bank

Europeiska bankmyndigheten, EBA har publicerat ett arbetsprogram för 2020. Arbetsprogrampaketet anger EBA: s prioriteringar under de kommande åren.

EBA kommer bland annat att prioritera att:

  • Implementera bankpaketet, som syftar till att minska riskerna banksektorn och förstärka förmågan att hantera kris.
  • Arbeta fram effektiva arbetssätt för enhetlig tillsyn och stresstester.
  • Utveckla sitt existerande datasystem för tillsynsarbete till en gemensam datahub tillgänglig för EU:s tillsynsmyndigheter och allmänhet.
  • Arbeta mot penningtvätt.
  • Bidra till en sund utveckling av finansiella innovationer.
  • Ta fram ett operativt ramverk för resolution.
Laddar sidan