Samförståndsavtal för det fall det blir hård brexit

2019-02-05 | Esma Nyheter Marknad

Europeiska värdepappersmyndigheten (Esma) och tillsynsmyndigheterna i EU har kommit överens om samförståndsavtal med den brittiska tillsynsmyndigheten FCA. Avtalen är en del av myndigheternas förberedelser för det fall Storbritannien lämnar EU utan ett avtal i mars – en så kallad hård brexit. Avtalen blir alltså bara aktuella ifall det blir en hård brexit.

Samförståndsavtalen omfattar:

  • Ett avtal mellan Esma och FCA om utbyte av information om tillsyn av kreditvärderingsinstitut och transaktionsregister.
  • Ett multilateralt samförståndsavtal mellan tillsynsmyndigheterna inom EU/EES och FCA om tillsynssamarbete och utbyte av information mellan enskilda tillsynsmyndigheter och FCA.

Läs mer

Laddar sidan