Förslag till föreskrifter om produktingripande och ändringar i värdepappersföreskrifterna

FI föreslår två nya föreskrifter om produktingripanden när det gäller binära optioner och CFD-kontrakt. FI föreslår även ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse.

FI:s förslag till föreskrifter om produktingripande när det gäller binära optioner och CFD-kontrakt innebär att det blir förbjudet för företag som tillhandahåller investeringstjänster att marknadsföra, distribuera eller sälja vissa binära optioner och så kallade CFD-kontrakt till icke-professionella kunder. Föreskrifterna om binära optioner föreslås börja gälla den 2 juli 2019 och föreskrifterna om CFD-kontrakt föreslås börja den 1 augusti 2019.

Förslaget till ändringar i föreskrifterna om värdepappersrörelse innebär att det införs bestämmelser om vilka uppgifter som ska lämnas in till FI i samband med en ansökan om sidoverksamhet samt att provabonnemang på investeringsanalys ska kunna vara en mindre icke-monetär förmån. Ändringarna i värdepappersföreskrifterna föreslås börja gälla den 2 juli 2019.

Frågor om remissen besvaras av Claudia Bäckström på tfn 08-408 985 60 eller e-post claudia.backstrom@fi.se.

Skriftliga synpunkter på förslagen lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 26 april 2019. Ange diarienummer.

Laddar sidan