Kalibrering av stresstest för kapitalplaneringsbufferten 2019

Finansinspektionen redovisar den specifika kalibreringen av riskfaktorer som har tillämpats vid stresstestet av de största företagens kapitalplaneringsbuffertar 2019.

De detaljerade metodvalen och kalibreringen av riskparametrarna har inte ändrats signifikant jämfört med översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP) 2018.

FI:s beräkningar visar att de största bankerna och kreditmarknadsbolagen bedöms visa stor motståndskraft mot en svårartad finansiell störning. Kapitalkonserveringsbufferten täcker i de flesta fall kapitalbehovet.

Laddar sidan