Nya regler om beredskapsåtgärder för särskilda gränssnitt

2019-09-13 | PSD 2 Nyheter Bank

Den 14 september 2019 införs nya regler om beredskapsåtgärder för särskilda gränssnitt i EU. Finansinspektionen vill därför lämna följande information till företag under tillsyn.

De nya reglerna innebär i korthet att kontoförvaltande betaltjänstleverantörer som erbjuder en betalare ett betalkonto som finns tillgängligt online ska ha minst ett gränssnitt som möjliggör att betaltjänstanvändare och tredjepartsleverantörer kan identifiera sig, autentisera transaktioner och utbyta relevanta uppgifter mellan sig på ett säkert sätt.

Reglerna om beredskapsåtgärder för särskilda gränssnitt följer av kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/389. Dessa tekniska standarder är en del av genomförandet av det andra betaltjänstdirektivet, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366.

Finansinspektionen utgår från att kontoförvaltande betaltjänstleverantörer säkerställer att tredjepartsleverantörer har den åtkomst till betalkonton som krävs enligt betaltjänstregelverket. Det är således de kontoförvaltande betaltjänstleverantörernas ansvar att, i en situation där ett dedikerat gränssnitt inte är tillgängligt, kommunicera hur åtkomsten till betalkonton ska ske.

Förekommer brister i det dedikerade gränssnittet ska dessa rapporteras till Finansinspektionen. För mer information om hur denna rapportering ska ske, se "Rapportering av problem med särskilda gränssnitt".

Laddar sidan