FI fortsätter att följa Collector Bank AB nära

2020-02-12 | Nyheter Bank

Collector Bank AB gjorde en extra kreditförlustreservering om 800 mnkr i samband med bokslutet för det fjärde kvartalet 2019. Som tidigare är känt innebär reserveringen att bankens kapitalbas sjunkit till en nivå under buffertkapitalkravet. Med anledning av detta har FI en tätare uppföljning av banken. FI har nu förordnat en revisor att bistå i det arbetet.

Collector Bank AB har sedan tidigare också meddelat att banken beslutat att vidta åtgärder för att återställa kapitalet. Se pressmeddelande från Collector Bank AB: 

Collector gör extra kreditförlustreservering om 800 MSEK, nedskrivning av IT-tillgångar om 150 MSEK, genomför en garanterad företrädesemission om 1 000 MSEK och Erik Selin föreslås till ny ordförande

Laddar sidan