FI ska föreslå åtgärder för stärkt cybersäkerhet

2022-03-25 | Ukraina Nyheter Stabilitet

Regeringen avser att ge FI i uppdrag att ta fram åtgärdsförslag för att stärka finanssektorns motståndskraft mot cyberangrepp. Det meddelade finansmarknadsminister Max Elger vid en pressträff tillsammans med FI:s generaldirektör Erik Thedéen i dag.

Risken för cyberangrepp har ökat sedan Rysslands invasion av Ukraina och det pågår ständigt angrepp mot skyddsvärda verksamheter, skriver finansdepartementet i ett pressmeddelande. För att säkra finansiell stabilitet och minska sårbarheten för dagens digitaliserade finansmarknader avser regeringen att ge FI i uppdrag att komma med åtgärdsförslag som ska stärka finanssektorns motståndskraft.

– Ett stabilt och välfungerande finansiellt system är centralt för att Sverige och svensk ekonomi ska fungera i kris. Eftersom det svenska finansiella systemet är fullständigt digitaliserat behövs ett starkt skydd mot cyberattacker, vilket blir än tydligare i ljuset av Rysslands invasion av Ukraina. Vi välkomnar därför regeringens uppdrag, säger Erik Thedéen.

FI har i dag ansvar för tillsynen av finansiella företags arbete med cybersäkerhet, och det är ett av myndighetens prioriterade områden under 2022.

Uppdraget kommer att beslutas den 31 mars 2022 och FI ska rapportera skriftligen till Regeringskansliet senast den 6 maj 2022.