EU-samråd om information vid gränsöverskridande verksamhet

2022-11-25 | Esma Nyheter Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) bjuder in till ett offentligt samråd om förändringar i nuvarande tekniska standarder vad gäller information vid underrättelse om gränsöverskridande verksamhet.

Ett värdepappersinstitut som avser att driva värdepappersrörelse i ett annat land inom EES, utan att inrätta filial där, ska underrätta sin hemlandsmyndighet innan verksamheten påbörjas. Esma föreslår utökad informationslämning i en sådan underrättelse genom förändringar i den nu gällande tekniska standarden.

Förslaget är publicerat på Esmas webbplats,  se länk nedan. Synpunkter kan lämnas till Esma till och med den 17 februari 2023.