Eba samlar in underlag till reviderade kapitaltäckningsregler

Värdepappersbolag, fondbolag och AIF-förvaltare som har tillstånd enligt EU:s värdepappersregelverk Mifid har nu möjlighet att svara på en enkät från Europeiska bankmyndigheten, Eba. Enkätsvaren ska användas för den pågående översynen av kapitaltäckningsreglerna.

De frågeformulär som ska fyllas i finns – tillsammans med ytterligare instruktioner – på Ebas webbplats, se länk nedan.

Svenska värdepappersbolag, fondbolag och AIF-förvaltare med Mifid-tillstånd som vill delta ska skicka svaren till Finansinspektionen senast den 7 oktober 2016, till mejladressen EBAdata@fi.se.

FI kommer att vidarebefordra enkätsvaren till Eba, som i sin tur ska rådge EU-kommissionen.

Laddar sidan