Remissvar om skadestånd vid finansiell rådgivning

2017-09-27 | Remissvar

FI instämmer i ett förslag om att lagtexten i 6 § lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter bör ändras.

Av två alternativa förslag på ändring av lagtexten stödjer FI det som i promemorian kallas "alternativ 2". Det innebär möjlighet till full ersättning för konsumentens ekonomiska förlust samt en kodifiering av den särskilda hävningsliknande påföljd som utvecklats genom Allmänna reklamationsnämndens praxis.

Laddar sidan