Remissvar: Stärkt konsumentskydd när betaltjänster tillhandahålls

FI tillstyrker förslaget i promemorian att reglera hur presentationen av betalningsalternativ vid e-handel ska utformas. Förslagets rättsliga utformning behöver dock utredas ytterligare.

FI delar uppfattningen att det alltid ska vara ett aktivt val av konsumenten att ta en kredit. När det finns flera betalningsalternativ i samband med e-handel är det viktigt att dessa inte presenteras på ett sådant sätt, eller att det görs förval, som leder till att konsumenten tar en kredit när det egentligen hade varit bättre för honom eller henne att välja ett annat betalningssätt. En reglering i denna del är därför välkommen.

Enligt FI:s mening bör det dock övervägas att införa regleringen i konsumentkreditlagen (2010:1846) istället för i betaltjänstlagen (2010:751).

Laddar sidan