Resultat

2023

Fondbolag måste rätta fel i nya faktablad

FI har hittat felaktigheter och brister i vissa av de nya faktablad om fonder som fondbolag ska ge ut sedan årsskiftet. Vi kommer nu att följa upp att de aktuella bolagen rättar sig och följer reglerna.

Viktigt att vara en aktiv konsument på bankmarknaden

Skillnaden mellan bankernas utlåningsränta för bolån med rörlig ränta och kostnaden för deras finansiering (bruttomarginalen) fortsatte att minska under det första kvartalet 2023. Vid kvartalets utgång var bruttomarginalen 0,56 procentenheter, jämfört med 0,81 procentenheter vid slutet av sista kvartalet 2022. Samtidigt är inlåningsräntorna låga, vilket bidrar till bankernas höga lönsamhet.

Varning för Van Tilburg Consultancy (Clone)

Finansinspektionen varnar för Van Tilburg Consultancy som erbjuder finansiella tjänster till konsumenter. Van Tilburg Consultancy har inte tillstånd från FI att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet i Sverige och står alltså inte under FI:s tillsyn.

Håll koll på vad dina fonder kostar

Nästan alla hushåll sparar i dag i fonder, antingen direkt genom ett eget sparande eller indirekt via våra pensioner. Men nästan var tredje fondsparare vet inte hur stor fondavgiften är och risken är att många betalar för mycket för sitt sparande. Därför publicerar vi nu de vanligaste avgifterna för vissa populära fondkategorier för att hjälpa sparare hålla koll på vad olika fonder kostar.

Jämförelsetal för fondavgifter

2023-04-27 | Konsumentskydd

Alla vi vuxna svenskar är fondsparare – genom våra pensioner och kanske också genom eget sparande. När man sparar i fonder är det viktigt att hålla koll på avgiften. Om den är hög blir det mycket svårare för fonden att ge en högre avkastning. Här finns tips på hur du kan tänka när du ska välja fonder eller ser över ditt befintliga sparande.

FI avslutar undersökning av Svensk värdepappersservice

FI har undersökt hur Svensk Värdepappersservice säkerställer att de tar tillvara konsumenternas intressen när företaget erbjuder investeringsrådgivning. FI skriver av ärendet.

Vanligare att bedragare säger sig jobba på myndigheter och företag

2023-04-14 | Nyheter Konsumentskydd

Bedragare vill visa upp en trovärdig fasad för att kunna lura konsumenter. Ett sätt att uppnå detta är genom att få det att se ut som konsumenten blir kontaktad av en riktig myndighet eller ett riktigt företag. Detta för att skapa förtroende och övertyga konsumenterna att betala olika påhittade avgifter. Det har Finansinspektionen sett flera exempel på under första kvartalet 2023.

Förslag om nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden

Finansinspektionen föreslår nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden, som ersätter de nuvarande allmänna råden (FFFS 2021:29) med samma namn.

Varning för RXK Capital

Finansinspektionen varnar för RXK Capital som erbjuder finansiella tjänster utan tillstånd att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet. RXK Capital står inte under vår tillsyn.

Ökande räntekostnader pressar bolånetagare

Bolånetagare pressas av stigande räntor. Samtidigt har den stora majoriteten av nya bolånetagare fortfarande goda marginaler i sin privatekonomi. Det konstaterar Finansinspektionen i årets bolånerapport som presenteras i dag.