En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret

2020-10-27 | Remissvar Om FI

Finansinspektionen (FI) tillstyrker att en myndighet får uppdraget att stärka och samordna det psykologiska försvaret, men har ingen synpunkt på vilken myndighet som ges detta uppdrag.

FI anser vidare att samverkan med bevakningsansvariga myndigheter är av vikt för att uppnå önskade effekter.

Laddar sidan