Promemorian Nya bestämmelser om hur Sjunde AP-fonden ska lämna hållbarhetsinformation

Finansinspektionen tillstyrker promemorians förslag om hur Sjunde AP-fonden ska lämna hållbarhetsinformation. FI lämnar även vissa synpunkter.

FI anser att det bör förtydligas vilka hållbarhetsrelaterade upplysningar som Sjunde AP-fonden ska lämna i AP-fondernas årsberättelse respektive informationsbroschyr.