Remissvar: Rätt till betalkonto i fler banker

2022-04-21 | Remissvar Bank

Finansinspektionen tillstyrker förslagen med vissa förbehåll.

FI anser att det bör tydliggöras i författningskommentaren till 1 § att samtliga relevanta bestämmelser i 4 a kapitlet lagen (2010:751) om betaltjänster ska gälla för filialer till utländska kreditinstitut. Detta bör ske för att tydliggöra de aktuella bestämmelsernas tillämpningsområde.

Laddar sidan