Åtgärder mot hushållens skuldsättning – amorteringskrav

FI bedömer att ett amorteringskrav som tillämpas på ett flexibelt sätt på sikt stärker hushållens motståndskraft mot störningar. Dels dämpar det bostadspriserna och bidrar till en långsammare skuldtillväxt, dels innebär högre amorteringar att hushållen minskar sina skulder och därmed räntekostnader.

FI:s förslag på amorteringskrav innebär att nya bolånetagare amorterar minst 2 procent av lånebeloppet till dess att belåningsgraden är 70 procent och därefter minst 1 procent till dess att belåningsgraden är 50 procent.

FI:s bedömning är att ett amorteringskrav enbart bör omfatta nya lån. Detta för att undvika ingrepp i gällande kontrakt vilket skulle kunna få betydande konsekvenser för hushållen.

Laddar sidan