Fysisk person får inte tillstånd att utöka sitt aktieinnehav i Pacific Fonder AB

Finansinspektionen avslår AA:s ansökan om tillstånd att utöka sitt aktieinnehav i Pacific Fonder AB med 3,5 procent av kapital och röster till totalt 13,02 procent av kapitalet och 12,22 procent av rösterna i bolaget.

Överklagande till förvaltningsrätten

FI:s beslut har överklagats till förvaltningsrätten

Förvaltningsrättens dom

Förvaltningsrätten ändrade det överklagade beslutet. AA ska ges tillstånd till förvärv av aktier motsvarande 3,5 procent av kapital och röster i Pacific Fonder AB.

Laddar sidan