FI har fattat beslut om kapitalbuffertar för storbankerna

FI har beslutat att de tre storbankerna ska hålla en systemriskbuffert om 3 procent och en kapitalbuffert för övriga systemviktiga institut om 1 procent.

FI har i promemorian Nya Kapitalkrav för svenska banker (se länk) förklarat varför de tre storbankerna Skandinaviska Enskilda Banken, Svenska Handelsbanken och Swedbank ska hålla en systemriskbuffert om 3 procent och en kapitalbuffert för övriga systemviktiga institut om 1 procent. 

Båda buffertarna ska uppfyllas med kärnprimärkapital och baseras på respektive grupps totala riskvägda exponeringsbelopp.

Besluten om kapitalbuffert för övriga systemviktiga institut innebär en sänkning till 1 procent från den tidigare nivån om 2 procent av totala riskvägda exponeringsbelopp. Besluten gäller från och med den 29 december 2020.