Erik Thedéen om finansiell folkbildning

FI:s generaldirektör Erik Thedéen talade om finansiell folkbildning på Aktiefrämjandet/Aktiespararnas konferens Investor Education for Life Time Financial Security i Stockholm.

Erik Thedéens tal handlade om vikten av ett gott konsumentskydd och att tillsyn och reglering av finansmarknaden skapar förutsättning för att finansiella företag kan infria sina åtaganden gentemot konsumenter.

Konsumenter är i ett informationsunderläge på finansmarknaden och kan ibland möta en aggressiv försäljning av komplicerade finansiella produkter. Därför är finansiell folkbildning viktig och den skapar möjligheter för konsumenter att göra medvetna val. Erik Thedéen visade även exempel på svårigheter för konsumenter att ibland förstå vad som är dyrast, 105 kronor eller 100 kronor plus tre procent på ett år.

Erik Thedéens tal hölls på engelska. Även presentationsbilderna från talet är på engelska.

Läs mer

Laddar sidan