Erik Thedéen: Klarar bankerna nästa kris – vilken roll spelar kapitalkrav?

Att diskutera hur bankerna klarar nästa kris är onekligen ett passande ämne i oktober 2018, precis tio år efter finanskrisens svåraste fas.

  • Datum: 2018-10-09
  • Talare: Generaldirektör Erik Thedéen
  • Möte:  SNS/SHOF Finanspanel 

 

Jag ska försöka beskriva något av vad som gjorts från reglerings- och tillsynsmyndigheternas sida under den här tiden och vad som ännu återstår att slutföra. På en övergripande nivå kan jag konstatera att det svenska banksystemet är mer motståndskraftigt mot kriser idag.

En kritisk faktor för motståndskraft i banksystemet är huruvida de enskilda bankerna har hållbara affärsmodeller som kan vara lönsamma även i mycket sämre marknadslägen än idag. Men ur FI:s perspektiv skulle jag vilja peka på tre viktiga orsaker till att det svenska banksystemet är bättre rustat mot kriser idag: högre kapitalkrav och starkare kapitalbaser i bankerna, införandet av reglering och tillsyn inom likviditetsriskområdet, samt skapandet av resolutionsramverk – alltså hur vi hanterar banker i kris. Idag kommer jag framför allt att ta fasta på kapitalkravens roll.

Laddar sidan