Erik Thedéen: Det aktuella läget och FI:s åtgärder under coronakrisen

Coronakrisen är en påminnelse om att det oväntade ibland inträffar och att förutsättningarna kan ändras snabbt. Ingen såg den här krisen komma. Från ett läge där utsikterna för ekonomin var ganska ljusa innebar coronaviruset och åtgärderna mot smittspridningen en kraftig ekonomisk inbromsning både i Sverige och globalt, sa FI:s generaldirektör Erik Thedéen på konferensen Di Bank.

Datum: 2020-11-11

Talare: Generaldirektör Erik Thedéen

Möte: Di Bank 2020

− Mitt ämne i dag är hur de ekonomiska aspekterna av coronakrisen kan påverka den finansiella stabiliteten, hur FI har agerat och avser att agera för att motverka negativa finansiella konsekvenser av corona och hantera den osäkerhet som finns kvar, inledde Erik Thedéen.

Talet som helhet finns i pdf-filen nedan.