Resultat

2018

Åsa Larson: Det viktigaste inom tjänstepensionsregleringen

Det är lämpligt och riktigt att flera regler som gäller för livförsäkringsföretag i Sverige också ska gälla för den på många sätt likartade affär som tjänstepensionsverksamheten utgör.

Nätverket för klimat och finansmarknad har släppt sin första rapport

Klimatrelaterade risker är en källa till finansiella risker. Det fastslår det internationella nätverket för klimat och finansmarknad, NGFS, i sin första rapport. Nätverket förtydligar därmed att det anser att det ingår i det uppdrag som centralbanker och tillsynsmyndigheter har att säkerställa att det finansiella systemet har motståndskraft mot klimatrelaterade risker.

Resultat från tredje och fjärde diskussionsmötet med branschen om IFRS 17

Nu finns dokumentation från det tredje och fjärde diskussionsmötena mellan FI och branschen om redovisningsstandarden IFRS 17.

Ny lag om försäkringsdistribution

2018-10-05 | Nyheter Försäkring

FI har uppdaterat information om tillstånd för försäkringsdistribution med anledning av den nya lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Ändring av ledning

2018-10-02 | Försäkring

När en person i ledningen för en försäkringsförmedlare med tillstånd enligt 2 kap. 1 § LFD byts ut, ska företaget anmäla detta till FI.

Ägaranmälan och nära förbindelser

2018-10-02 | Försäkring

Försäkringsförmedlare, som är juridiska personer, ska anmäla till FI om det finns fysiska eller juridiska personer med kvalificerat ägande i försäkringsförmedlaren. Försäkringsförmedlare, både juridiska och fysiska personer, ska också anmäla in ändringar i nära förbindelser.

Utvidgning, juridisk person

2018-10-02 | Försäkring

Försäkringsförmedlare ansöker om tillstånd via FI:s webbplats. Sidoverksamma försäkringsförmedlare, samt anknutna försäkringsförmedlare som avser distribuera Ibips och vissa pensionsförsäkringar, ansöker istället genom blankett för ansökan om tillstånd.

Utvidgning, fysisk person

2018-10-02 | Försäkring

Försäkringsförmedlare ansöker om tillstånd via FI:s webbplats. Sidoverksamma försäkringsförmedlare, samt anknutna försäkringsförmedlare som avser distribuera Ibips och vissa pensionsförsäkringar, ansöker i stället genom blankett för ansökan om tillstånd.

Försäkringsdistribution, sidoverksam försäkringsförmedlare juridisk person

2018-10-02 | Försäkring

En sidoverksam försäkringsförmedlare får bedriva försäkringsdistribution endast efter tillstånd av FI. En sidoverksam försäkringsförmedlare har inte försäkringsdistribution som huvudsaklig yrkesverksamhet

Laddar sidan