Debattartikel i Expressen 28/2: Bankerna ersätts för kostnader de inte har

Det är bra att hushåll som vill minska sin ränterisk binder räntan. Men dagens regler gör att det blir dyrt att säga upp bolån med bunden ränta. Låntagare tvingas betala en oskäligt hög ränteskillnadsersättning.

Nuvarande system bidrar till sämre konkurrens på bolånemarknaden och lägre rörlighet på bostadsmarknaden. FI föreslår därför att regeringen ändrar reglerna.

Laddar sidan