Resultat

2022

FI undersöker Anoto Group

FI ska undersöka om Anoto Group har brutit mot vissa regler i sin årsredovisning för 2020.