Resultat

2024

FI undersöker Market Wizards B.V.

Finansinspektionen undersöker om Market Wizards B.V. mot bakgrund av misstänkt blankning av aktier utan täckning (s.k. nakenblankning) överträtt artikel 12 i blankningsförordningen.

FI undersöker Swedbank

Finansinspektionen ska undersöka hur Swedbank följer säkerhetsskyddsregelverket. Undersökningen omfattar Swedbanks regelefterlevnad av säkerhetsskyddsanalys.

FI undersöker Partner Fondkommission

FI ska undersöka om Partner Fondkommission AB har överträtt artikel 26.1 i Mifir mot bakgrund av utebliven transaktionsrapportering till FI.

FI undersöker Folksam

Undersökningen syftar till att granska om gällande bestämmelser har följts i samband med investeringar i Heimstaden Bostad.

FI undersöker KPA Pension

Undersökningen syftar till att granska om gällande bestämmelser har följts i samband med investeringar i Heimstaden Bostad.

FI undersöker Pensionsmyndigheten

Undersökningen syftar till att granska om gällande bestämmelser har följts i samband med investeringar i Heimstaden Bostad.

FI undersöker Marginalen Bank

FI undersöker hur Marginalen Bank AB följer tillämpliga bestämmelser om riskhantering avseende bland annat krediter

FI undersöker Thorn Privatfinans

Finansinspektionen ska undersöka hur Thorn Privatfinans har bedömt en enskild konsuments återbetalningsförmåga för att säkerställa att så sker med en hög grad av säkerhet. Utgångspunkten i granskningen kommer därmed att vara enskilt beviljade krediter samtidigt som vi i undersökningen granskar om eventuella brister är systematiska och om särskilda brister föreligger när kreditförmedlare använts.

FI undersöker Nasdaq

Finansinspektionen ska undersöka om Nasdaq Stockholm överträtt 13 kap. 3 § lagen om värdepappersmarknaden (LV). Detta mot bakgrund av att Nasdaq tagit upp ett finansiellt instrument till handel, varigenom handel med instrumentet inletts, innan det fanns ett godkänt och registrerat prospekt hos FI och prospektet hade offentliggjorts.

2023

FI undersöker Garantum Wealth Management PB

FI ska undersöka hur Garantum Wealth Management PB säkerställer att de tar tillvara konsumenters intressen när de erbjuder försäkringsförmedling och särskilt placering av finansiella instrument inom ramen av ett försäkringsskal.