Resultat

2018

Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Nickel Mountain Resources

A har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för marknadsmanipulation. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som A inte godkände. Finansinspektionen valde därför att väcka talan vid Stockholms tingsrätt.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Videobur

A har köpt aktier i bolaget Videobur Sthlm AB. Köpet kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien. A har inte påvisat att köpet har utförts av legitima skäl.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i EcoRub

A har köpt aktier i bolaget EcoRub. Köpen kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien. A har inte påvisat att köpen har utförts av legitima skäl.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Prolight Diagnostics

A har handlat teckningsoptioner i bolaget Prolight Diagnostics AB. Transaktionerna kan förväntas ha gett falska ellervilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på teckningsoptionen. A har inte påvisat att transaktionerna har utförts av legitima skäl

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i AcouSort

A har köpt en aktie i bolaget AcouSort AB. Köpet kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien. A har inte påvisat att köpet har utförts av legitima skäl.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Medfield Diagnostics

A har handlat aktier i bolaget Medfield Diagnostics Aktiebolag på ett sätt som har gett eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång,efterfrågan eller pris på aktien. A har inte påvisat att sina köp har utförts av legitima skäl.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Nextcell Pharma

A har köpt en aktie i bolaget Nextcell Pharma. Köpet kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien. A har inte påvisat att köpet har utförts av legitima skäl.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Senzime

A har utfört en transaktion av aktier i bolaget Senzime mellan två konton som A kontrollerat. Transaktionen har inte lett till någon förändring av det verkliga ägandet av de ifrågavarande aktierna. Transaktionen kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång och efterfrågan på aktien.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Recyctec Holding

A har handlat aktier i bolaget Recyctec Holding på ett sätt som har gett eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång,efterfrågan eller pris på aktien. A har inte påvisat att sina köp har utförts av legitima skäl.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Quickcool

A har på värdepappersmarknaden köpt en aktie i bolaget Quickcool AB. Köpet kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Laddar sidan