Resultat

2023

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Selectimmune Pharma

AA har handlat med aktier i bolaget Selectimmune Pharma AB på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Nya riktlinjer för sanktionsavgifter vid sen eller utebliven insynsrapportering

Finansinspektionen har beslutat om nya riktlinjer för bestämmande av sanktionsavgiftens storlek vid vissa överträdelser av artikel 19 i EU:s marknadsmissbruksförordning.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Link Prop Investment och K2A Knaust & Andersson Fastigheter

AA har handlat med aktier i bolagen Link Prop Investment AB och K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Blick BTU

AA har handlat med aktier i bolaget Blick BTU på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

FI startar utredning av Aegirbio

Finansinspektionen ska utreda om Aegirbio AB kan ha överträtt EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar).

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Acconeer AB

AA har handlat med aktier i bolaget Acconeer AB på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i eEducation Albert

AA har handlat med aktier i bolaget eEducation Albert AB på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Nanexa

AA har handlat med aktier i bolagen Nanexa AB och Acconeer AB på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Nanexa

AA har handlat med aktier i bolaget Nanexa AB på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i News55

AA har handlat med aktier i bolaget News55 AB på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.