Resultat

2023

FI startar utredning av Sun4energy Group

FI ska utreda om Sun4energy Group AB kan ha överträtt EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar) vid hantering av insiderinformation.

Fysisk person får sanktionsavgift för sena anmälningar av blankning

AA ska betala en särskild avgift med 450 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla till Finansinspektionen att hans korta nettoposition i aktier i Mips AB vid fyra tillfällen har uppnått eller sjunkit under relevanta tröskelvärden för anmälan.

FI bjuder in till myndighetsseminarium om insiderinformation

Myndigheters beslut kan ha betydande inverkan på värdet på enskilda företag. Dessa beslut kan utgöra insiderinformation. Nu bjuder Finansinspektionen in till ett seminarium om insiderinformation för att öka kunskapen bland andra myndigheter.

Så fungerar insynshandel

I medierapportering om börserna och handel med finansiella instrument stöter man ofta på begreppet insynshandel. Men vad betyder det, och hur fungerar det? Olof Lüning, jurist på avdelningen Marknadstillsyn, förklarar.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i EQL Pharma

AA har handlat med aktier i bolaget EQL Pharma på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i EQL Pharma

AA har handlat med aktier i bolaget EQL Pharma på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för insiderhandel i Agtira

AA har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för insiderhandel. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som AA inte godkände. Finansinspektionen valde därför att väcka talan vid Stockholms tingsrätt.

Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Obducat Pref B

AA har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för marknadsmanipulation. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som AA inte godkände. Finansinspektionen valde därför att väcka talan vid Stockholms tingsrätt.

Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation i FSport AB

AA har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för marknadsmanipulation. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som AA inte godkände. Finansinspektionen valde därför att väcka talan vid Stockholms tingsrätt.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Klimator

AA har handlat med aktier i bolaget Klimator AB på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.