Resultat

2018

Fysisk person får avgift för sen anmälan i Chromogenics

2018-04-18 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 37 500 kronor för att för sent ha anmält transaktioner av aktier i Chromogenics AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får avgift för sen anmälan i Scandinavian Organics

2018-04-18 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 55 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner av aktier i Scandinavian Organics AB till Finansinspektionen.

Solidar Fonder får varning och sanktionsavgift

2018-04-18 | Sanktioner

Finansinspektionen ger Solidar Fonder en varning. Solidar Fonder ska betala en sanktionsavgift på tio miljoner kronor.

Remium Nordics tillstånd återkallas

2018-04-18 | Sanktioner

Finansinspektionen återkallar Remium Nordics tillstånd att driva finansieringsrörelse. FI återkallar också Remium Nordics samtliga tillstånd att driva värdepappersrörelse.

Fysisk person får avgift för sen anmälan i Net Ent

2018-04-17 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 53 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner av aktier i Net Ent AB till Finansinspektionen.

Bryder Consulting får avgift för sen anmälan

2018-04-17 | Sanktioner

Bryder Consulting AB ska betala en sanktionsavgift på 10 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med finansiella instrument i Invent Medic Sweden AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Quickcool

A har på värdepappersmarknaden köpt en aktie i bolaget Quickcool AB. Köpet kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Fysisk person får avgift för sen anmälan i Diamyd Medical

2018-04-11 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 17 500 kronor för att för sent ha anmält förvärv av BTU i Diamyd Medical AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Sleepo

A har på värdepappersmarknaden handlat aktier i bolaget SleepoAB. A:s affärer har eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Fysisk person får avgift för sen anmälan i Greater Than

2018-03-27 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 450 000 kronor för att för sent ha anmält transaktion med aktier i Greater Than AB till Finansinspektionen.

Laddar sidan