Resultat

2023

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i CirChem AB

AA har handlat med aktier i bolaget CirChem AB på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Checkin.com

AA har handlat med aktier i bolaget Checkin.com Group AB på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Swedbank får anmärkning och sanktionsavgift

2023-03-15 | Sanktioner Bank

Finansinspektionen har beslutat att ge Swedbank AB en anmärkning i förening med en sanktionsavgift på 850 miljoner kronor.

Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation

AA har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för marknadsmanipulation. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som AA inte godkände. Finansinspektionen valde därför att väcka talan vid Stockholms tingsrätt.

Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation

AA har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för marknadsmanipulation. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som AA inte godkände. Finansinspektionen valde därför att väcka talan vid Stockholms tingsrätt.

Salnecke Slott AB får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Cibus Nordic Real Estate

2023-01-18 | Sanktioner

Salnecke Slott AB ska betala en sanktionsavgift på 110 000 kr för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Cibus Nordic Real Estate AB i till Finansinspektionen.

2022

Infant Bacterial Therapeutics föreläggs att göra rättelse

Finansinspektionen förelägger Infant Bacterial Therapeutics AB att senast den 31 januari 2023 offentliggöra bolagets årsredovisning för 2021 i XHTML-format och att samtidigt lämna in denna till Finansinspektionen via Finansinspektionens webbplats enligt de anvisningar som lämnas där vid varje tidpunkt.

Monsun får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Context Vision

2022-12-21 | Sanktioner

Monsun AS ska betala en sanktionsavgift på 85 000 kr för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i ContextVision AB i till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Veg of Lund

AA har handlat med aktier i bolaget Veg of Lund AB (publ) på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Prior & Nilsson Fond- och Kapitalförvaltning Aktiebolag får sanktionsavgift för sen flaggning

2022-12-16 | Sanktioner

Prior & Nilsson Fond- och Kapitalförvaltning Aktiebolag ska betala en sanktionsavgift på 400 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att dess innehav av aktier och röster i Besqab AB (publ) överstigit en flaggningsgräns.