Resultat

2022

Fysisk person frias från olagligt röjande av insiderinformation i tingsrätten

AA frias från att ha överträtt förbudet mot olagligt röjande av insiderinformation i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 av Stockholms tingsrätt.

Resurs Bank får anmärkning och sanktionsavgift

Resurs Bank får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 50 miljoner kronor.

Svea Bank får anmärkning och sanktionsavgift

Svea Bank får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 45 miljoner kronor.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i GPX Medical, Smoltek Nanotech Holding och Prolight Diagnostics

AA har handlat med aktier i bolagen GPX Medical AB, Smoltek Nanotech Holding AB och Prolight Diagnostics AB på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Fysisk person frias i tingsrätten från misstänkt marknadsmissbruk

A har handlat med aktier i Sagax Pref på ett sätt som Finansinspektionen bedömde kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång och efterfrågan på aktien. A har medgett att han genomfört affären men motsatte sig FI:s yrkande om sanktionsavgift. Tingsrätten avslog Finansinspektionens yrkande om sanktionsavgift.

Nordnet Bank får anmärkning och sanktionsavgift

Nordnet Bank får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 100 miljoner kronor.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Briox

AA har handlat med aktier i bolaget Briox AB på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen flaggning i Aktiebolaget Volvo

2022-04-28 | Sanktioner

A ska betala sanktionsavgift på 125 000 kronor för att för sent ha anmält att röstetalet för hens indirekta innehav av aktier i Aktiebolaget Volvo överstigit en flaggningsgräns.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Chromogenics

2022-04-28 | Sanktioner

Fysisk person ska betala en sanktionsavgift på 45 000 kr för att för sent ha anmält transaktioner med BTA (betalda tecknade aktier) i Chromogenics AB i till Finansinspektionen.

AIK Fotboll AB får sanktionsavgift för överträdelser av EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar)

2022-04-20 | Sanktioner

AIK Fotboll AB ska betala en sanktionsavgift på 1 050 000 kronor för att bolaget under år 2019 har överträtt bestämmelser i EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar).

Laddar sidan