Resultat

2018

Catella får avgift för sen blankningsanmälan

2018-08-10 | Sanktioner

Catella Fondförvaltnig ska betala särskild avgift på 54 000 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i Gränges AB hade passerat relevant tröskelvärde för offentliggörande.

A måste omedelbart upphöra med verksamhet

2018-07-30 | Sanktioner

Finansinspektionen (FI) förelägger A (med uppgiven firma B) att omedelbart upphöra med betaltjänstverksamhet som drivs utan tillstånd.

Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Nickel Mountain Resources

A har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för marknadsmanipulation. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som A inte godkände. Finansinspektionen valde därför att väcka talan vid Stockholms tingsrätt.

Fysisk person får avgift för sen anmälan i SaltX Technology Holding

2018-07-23 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 2 500 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med BTA:er i SaltX Technology Holding AB till Finansinspektionen.

Worldquant får avgift för sen blankningsanmälan

2018-07-09 | Sanktioner

Finansinspektionen beslutar att Worldquant, LLC ska betala särskild avgift på 113 700 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i AB SKF hade passerat relevant tröskelvärde för anmälan till Finansinspektionen.

Worldquant får avgift för sen blankningsanmälan

2018-07-09 | Sanktioner

Worldquant, LLC ska betala särskild avgift på 51 200 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i Modern Times Group MTG AB hade passerat relevant tröskelvärde för anmälan till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Videobur

A har köpt aktier i bolaget Videobur Sthlm AB. Köpet kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien. A har inte påvisat att köpet har utförts av legitima skäl.

Capital Conquest får sanktionsavgift

2018-07-03 | Sanktioner

Capital Conquest AB ska betala en sanktionsavgift på 200 000 kronor för att inte ha ansökt om godkännande av ett prospekt.

Fysisk person får avgift för sen anmälan i Avensia

2018-07-03 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 13 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Avensia AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får avgift för sen anmälan i Xavitech

2018-06-25 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 58 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Xavitech AB till Finansinspektionen.

Laddar sidan