Resultat

2018

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i HMS Networks

2018-12-13 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift med 12 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i HMS Networks AB till Finansinspektionen.

Leif Erlandsson Konsult AB får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Intuitive Aerial

2018-12-12 | Sanktioner

Leif Erlandsson Konsult AB ska betala en sanktionsavgift med 20 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med BTU i Intuitive Aerial AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Swedish Orphan Biovitrum

2018-12-12 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift med 18 500 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB till Finansinspektionen.

RTW Master Fund får avgift för sen blankningsanmälan

2018-12-11 | Sanktioner

RTW Master Fund, Ltd ska betala särskild avgift på 4 300 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i Orexo AB hade sjunkit under relevant tröskelvärde för anmälan.

Balyasny Europe Asset Management får avgift för sen blankningsanmälan

2018-12-11 | Sanktioner

Balyasny Europe Asset Management LLP ska betala särskild avgift på 131 200 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i Castellum Aktiebolag hade uppnått relevant tröskelvärde för anmälan.

Exane Asset Management får avgift för sen blankningsanmälan

2018-12-11 | Sanktioner

Exane Asset Management ska betala särskild avgift på 112 500 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i Ahlsell AB hade uppnått relevant tröskelvärde för offentliggörande.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen flaggning i Invuo Technologies

2018-12-11 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift på 868 000 kronor för att för sent ha anmält att innehavet av aktier och röster i Invuo Technologies AB överstigit en flaggningsgräns.

Nils-Henrik Investment AB får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

2018-12-10 | Sanktioner

Nils-Henrik Investment AB ska betala en sanktionsavgift med 5 400 000 kronor för att för sent ha anmält avyttring av aktier i Mr Green & Co AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Mr Green & Co

2018-12-10 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift med 2 837 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Mr Green & Co AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Concent Holding

2018-12-07 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift med 80 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Concent Holding AB till Finansinspektionen och för att ha handlat aktier inom trettio dagar innan Concent Holding AB offentliggjorde en bokslutskommuniké.

Laddar sidan