Resultat

2018

FI tillämpar EBA-riktlinjer om tillsynen över betydande filialer

FI tillämpar nya riktlinjer från EBA om tillsynen över betydande filialer.

Nordeas beslut att flytta sitt huvudkontor: detta sker på FI nu

Nordea Bank AB (Nordea) har i dag beslutat att flytta sitt huvudkontor till Helsingfors. Nu väntas banken lämna in en ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplanen som ska godkännas av FI innan banken kan flytta.

2011

Samarbetsavtal om grupptillsyn över lettiska Citadele Banka Group

Tillsynsmyndigheterna i Lettland, Estland, Litauen, Sverige och Tyskland har beslutat om riktlinjer för att samordna tillsynen över lettiska Citadele Banka Group i de länder där banken verkar.

Samarbetsavtal om grupptillsyn över Swedbank

Tillsynsmyndigheterna i Sverige, Norge, Estland, Lettland, Litauen och Luxemburg har beslutat om riktlinjer för att samordna tillsynen över Swedbank i de länder där banken verkar.

Laddar sidan