Våra register

På Finansinspektionen finns öppen information för alla att söka i.

 

Förteckning FFFS

Gällande föreskrifter och allmänna råd.

Blankningsregistret

Betydande korta nettopositioner i aktier

Företagsregistret

Företag och personer under vår tillsyn samt registrerade företag.

FI:s varningslista

Företag som FI eller tillsynsmyndigheter i andra länder varnar för.

Diarieförda ärenden

Finansinspektionens diarium

Prospektregistret

Godkända prospekt, tilläggsprospekt och erbjudandehandlingar

Insynsregistret

Insynspersoners och närståendes transaktioner.

Börsinformation

Flaggningar, finansiella rapporter och annan information om emittenter.

Fondinnehav

Värdepappersfonders innehav

Laddar sidan