Börsinformation

Flaggningsmeddelanden och annan offentliggjord information av börsbolagen.

FI:s börsinformationsdatabas innehåller information om bolag med värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad (börs) i EES och som har Sverige som hemmedlemsstat.

Till Börsinformationsdatabasen rapporterar både bolag och deras större aktieägare in information. Kraven på att rapportera gäller följande information:

 • börsbolagens finansiella rapporter
 • börsbolagens offentliggörande av
  • insiderinformation
  • meddelande om förändring i antalet aktier eller röster
  • meddelande om vissa förvärv eller överlåtelser av egna aktier
  • meddelande om val av hemmedlemsstat.
 • större aktieägares innehavsförändringar, s.k. flaggningsmeddelanden.


Du kan söka information i Börsinformation och prenumerera på flaggningsmeddelanden.

Sök information - inklusive flaggningsmeddelanden

Prenumerera på press- och flaggningsmeddelanden

För dig som ska rapportera in information till Börsinformationsdatabasen hittar du mer information på sidan Rapportering.

Informationen började lagras i FI:s databas den 1 juli 2007 i samband med att reglerna om informationskrav i noterade företag började gälla. Det är börsbolaget och den anmälningsskyldiga som ansvarar för innehållet i det som rapporteras in.

Sanktioner

FI kan ingripa på olika sätt om ett börsbolag låter bli att offentliggöra obligatorisk information eller inte lämnar information till FI. Detta kan ske även om börsbolaget har anlitat en nyhetsdistributör för att fullgöra sina skyldigheter. För mer information om potentiella sanktioner för överträdelser, se följande sidor: 
Investerare
Emittenter

Senast granskad: 2020-01-02
Laddar sidan