Börsinformation

2016-05-27

Börsbolagens rapporter och insiderinformation.

Databasen "Börsinformation" innehåller:

  • börsbolagens finansiella rapporter och insiderinformation
  • flaggningsmeddelanden (större innehavsförändringar).

Med börsbolag menas företag vars aktier (värdepapper) är noterade på någon av de börser som finns i Sverige: Nasdaq OMX Stockholm eller Nordic Growth Market (NGM).

Sök börsinformation - inklusive flaggningsmeddelanden
Prenumerera på press- och flaggningsmeddelanden

Innehållet ansvarar börsbolaget respektive aktieägaren för.

Informationen började lagras i FI:s databas den 1 juli 2007 i samband med att reglerna om informationskrav i noterade företag började gälla. Uppgifterna lagras i minst fem år.

Laddar sidan