Börsinformation

Flaggningsmeddelanden och annan offentliggjord information av börsbolagen.

FI:s börsinformationsdatabas innehåller information om bolag med värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad (börs) i EES och som har Sverige som hemmedlemsstat.

Till Börsinformationsdatabasen rapporterar både bolag och deras större aktieägare in information. Kraven på att rapportera gäller följande information:

 • börsbolagens finansiella rapporter
 • börsbolagens offentliggörande av
  • insiderinformation
  • meddelande om förändring i antalet aktier eller röster
  • meddelande om vissa förvärv eller överlåtelser av egna aktier
  • meddelande om val av hemmedlemsstat.
 • större aktieägares innehavsförändringar, s.k. flaggningsmeddelanden.


Du kan söka information i Börsinformation och prenumerera på flaggningsmeddelanden.

Sök information - inklusive flaggningsmeddelanden

Prenumerera på press- och flaggningsmeddelanden

För dig som ska rapportera in information till Börsinformationsdatabasen hittar du mer information på sidan Rapportering.

Informationen började lagras i FI:s databas den 1 juli 2007 i samband med att reglerna om informationskrav i noterade företag började gälla. Det är börsbolaget och den anmälningsskyldiga som ansvarar för innehållet i det som rapporteras in.

Sanktioner

FI kan ingripa på olika sätt om ett börsbolag låter bli att offentliggöra obligatorisk information eller inte lämnar information till FI. Detta kan ske även om börsbolaget har anlitat en nyhetsdistributör för att fullgöra sina skyldigheter. För mer information om potentiella sanktioner för överträdelser, se följande sidor: 
Investerare
Emittenter

Frågor och svar

Observera att skyldigheten att offentliggöra och rapportera in obligatorisk information till Börsinformationsdatabasen åligger den anmälningsskyldiga och att denne således måste känna till sina skyldigheter väl.

Frågor som rör rapportering av informationen till Börsinformationsdatabasen kan du ställa till vår avdelning för Rapportering på rapportering@fi.se eller 08-408 980 37 (telefontid vardagar kl. 9–11).

Frågor och svar om Börsinformationsdatabasen hittar du på sidan Rapportering/ Börsinformation

FI kan svara på frågor, informera om tillämpliga bestämmelser och ge vägledning. FI kan som tillsynsmyndighet dock inte ge förhandsbesked i enskilda fall. Om representanter för en emittent eller en annan anmälningsskyldig är osäkra på hur ett offentliggörande av obligatorisk information ska hanteras rekommenderas därför att ta kontakt med en juridisk rådgivare som kan hjälpa till med en bedömning utifrån de omständigheter som är specifika för just den emittenten.

Vi har också samlat frågor och svar som rör respektive informationsskyldighet. Läs mer på följande sidor:
Investerare
Emittenter 

Senast granskad: 2020-01-02
Laddar sidan