Esma efterlyser erfarenheter av "pre-hedging"

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat en uppmaning att lämna synpunkter och information (Call…

Nytt samförståndsavtal mellan Sverige och Indien
2022-08-01| Nyheter

Finansinspektionen (FI) har ingått ett samförståndsavtal med en av sina motsvarigheter i Indien, International Financial Services…

Eiopa vägleder om hållbarhetspreferenser inom försäkringsdistribution

Den europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) har publicerat en vägledning om integrering av konsumenters…

Laddar sidan