FI avslutar undersökning av Loomis

FI har undersökt hur Loomis, ett företag som erbjuder olika typer av betaltjänster, följer penningtvättsregelverket. Undersökningen gällde företagets allmänna riskbedömning, riskbedömning av kunder och åtgärder för kundkännedom.

Slutdatum: 2024-06-19

Företaget som har undersökts

Loomis Sverige AB

Varför har vi gjort denna undersökning?

I både EU:s och den nationella riskbedömningen bedöms företag som erbjuder betaltjänster utgöra en betydande risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Betaltjänster kan vara snabba digitala betalningar, men även tjänster som kontanthantering. FI kommer därför att granska hur ett antal företag om som erbjuder olika former av betaltjänster följer penningtvättsreglerna.

Vad har vi kommit fram till? 

FI beslutade att ge Loomis en anmärkning och sanktionsavgift.