FI undersöker Svenska kyrkans tjänstepensionsförening

Finansinspektionen ska undersöka Svenska kyrkans tjänstepensionsförenings utökade investering i Fastighets AB Stenvalvet.

Startdatum: 2022-10-27

Företaget som undersöks

Svenska kyrkans tjänstepensionsförening

Varför gör vi denna undersökning?

Syftet med undersökningen är att granska om föreningen har följt externa och interna regler i samband med investeringen.