Publikationer om finansiering av terrorism

Det finns en rad nationella och internationella rapporter och publikationer som handlar om finansiering av terrorism.

Kontinuerlig omvärldsbevakning av det aktuella läget vad gäller terrorism generellt och finansiering av terrorism specifikt, både nationellt och internationellt, är av stor vikt för att kunna identifiera nya hot och hur dessa påverkar risken för att som företag utnyttjas av fysiska eller juridiska personer som finansierar terrorism.
Det finns flertalet rapporter från både nationella myndigheter och internationella myndigheter och organ som helt eller delvis behandlar fenomenet finansiering av terrorism. En del av rapporterna är årliga publikationer där nya versioner publiceras varje år.

Nationella publikationer

Internationella publikationer


Senast granskad: 2024-01-18