Gränsöverskridande distribution [EU] 2019/1156

Denna sida innehåller information om de nationella lagar och andra författningar som reglerar de marknadsföringskrav som avses i artikel 5.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1156 av den 20 juni 2019 om underlättande av gränsöverskridande distribution av företag för kollektiva investeringar.

Marknadsföringskrav för fondföretag

EES-baserat fondföretags marknadsföring av andelar i fondföretaget i Sverige (1 kap. 7 § LVF)

Fondbolags marknadsföring av värdepappersfond i annat land inom EES (2 kap. 15 c § LVF)

Marknadsföringskrav för AIF-fonder

Svensk AIF-förvaltares marknadsföring av utländsk EES-baserad AIF till icke-professionella investerare i Sverige (4 kap. 2 § LAIF)

Svensk AIF-förvaltares marknadsföring av utländsk icke-EES baserad AIF till icke-professionella investerare i  Sverige (4 kap. 3 §)

Alternativa investeringsfonder upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES (4 kap. 4 § LAIF)

Svensk registrerad AIF-förvaltares och svensk AIF-förvaltares med tillstånd marknadsföring av EES-baserad AIF till semi-professionella investerare i Sverige (4 kap. 5 § första stycket LAIF)

samt

Svensk registrerad AIF-förvaltares och svensk AIF-förvaltares med tillstånd marknadsföring av icke-EES-baserad AIF till semi-proffs i Sverige (4 kap. 5 § tredje stycket LAIF)

Svensk AIF-förvaltares marknadsföring av EES-baserad AIF till professionella investerare i Sverige (4 kap. 6 § LAIF)

Svensk AIF-förvaltares marknadsföring till professionella investerare av (1) icke EES-baserad AIF, eller (2) matarfond till AIF vars mottagarfond, eller dess förvaltare, inte är EES-baserad (4 kap. 8 § LAIF)

Utländsk EES-baserad AIF-förvaltares marknadsföring av EES-baserad AIF till professionella investerare i Sverige (5 kap. 3 § LAIF)

Utländsk EES-baserad AIF-förvaltares marknadsföring till professionella investerare i Sverige av (1) icke-EES baserad AIF, eller (2) matarfond till en AIF vars mottagarfond, eller dess förvaltare, inte är EES-baserad (5 kap. 5 § LAIF)

Utländsk EES-baserad AIF-förvaltares marknadsföring till icke-professionella investerare i Sverige samt utländsk EES-baserad AIF-förvaltares marknadsföring av icke EES-baserad AIF eller matarfond till AIF vars mottagarfond eller dess förvaltare inte är EES-baserad (5 kap. 6 § första och stycket LAIF)

Utländsk EES-baserad AIF-förvaltares marknadsföring av EES-baserad AIF till professionella investerare och semi-professionella investerare i Sverige (5 kap. 7 § LAIF första stycket LAIF)

samt

Utländsk EES-baserad AIF-förvaltares marknadsföring av icke EES-baserad AIF till professionella investerare och semi-professionella investerare i Sverige (5 kap. 7 § andra stycket LAIF)

Marknadsföring av AIF till professionella investerare i annat land inom EES (6 kap. 3 § LAIF)


Senast granskad: 2021-07-23