Börs

Regler om tillstånd för börs finns i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Av lagen framgår vilka grundläggande krav som ställs på verksamheten. Dessutom finns ett antal EU-förordningar som innehåller ytterligare krav.

Bestämmelserna i lagen bygger i stor utsträckning på direktivet om marknader för finansiella instrument, Mifid 2, som tillsammans med förordningen Mifir innehåller de viktigaste reglerna som gäller för de olika aktörerna på kapitalmarknaden.

Läs mer:

Senast granskad: 2019-10-14
Laddar sidan