Nyheter om FI

2023

Hållbarhetsnätverket NGFS om omställningsplaner

Det globala hållbarhetsnätverket NGFS (Network for Greening the Financial System) publicerar en rapport om hur omställningsplaner kan användas av tillsynsmyndigheter.

Nya riktlinjer för sanktionsavgifter vid sen eller utebliven insynsrapportering

Finansinspektionen har beslutat om nya riktlinjer för bestämmande av sanktionsavgiftens storlek vid vissa överträdelser av artikel 19 i EU:s marknadsmissbruksförordning.

Dagordning den 16 maj

2023-05-10 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde den 16 maj.

Andreas Heed: Motståndskraften mot cyberangrepp behöver öka

Cybersäkerheten i den finansiella sektorn behöver förbättras. Steg i rätt riktning har tagits men mer behövs. De finansiella företagen behöver stärka sin egen motståndskraft, den statliga styrningen måste förbättras och FI behöver delvis nya verktyg. Det sa Andreas Heed som är rättschef för området Betalningar i ett tal på torsdagen.

Verksamhetsområdeschef Karin Lundberg slutar på FI

2023-05-02 | Nyheter Om FI

Per Nordkvist som i dag är biträdande verksamhetsområdeschef Bank går in som tillförordnad chef.

Camilla Asp ny ledamot i FI:s styrelse

2023-04-13 | Nyheter Om FI

Regeringen har utsett Camilla Asp, överdirektör i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, till ledamot i Finansinspektionens styrelse.

Dagordning den 18 april

2023-04-12 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde den 18 april.

Daniel Barr på plats som ny generaldirektör

2023-03-20 | Nyheter Om FI

Från 20 mars är Daniel Barr ny generaldirektör för FI.

Remissvar: En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder

2023-03-17 | Bolån Remissvar Om FI

Finansinspektionen tillstyrker utredningens förslag att samla in uppgifter om hushållens tillgångar och skulder. Dessa uppgifter kommer att förbättra FI:s möjligheter att fullgöra våra uppdrag inom såväl makro- och mikrotillsyn som konsumentskydd.

Protokoll 2023:2

2023-03-15 | Om FI

Protokoll från sammanträde med Finansinspektionens styrelse tisdagen den 21 februari 2023.