Nyheter om FI

2023

Hållbarhetschef Johanna Fager Wettergren slutar på FI

2023-11-21 | Nyheter Om FI

Johanna Fager Wettergren lämnar sin tjänst som hållbarhetschef på FI. Tove Husell går in som tillförordnad chef för Hållbarhetsavdelningen under en period.

Protokoll 2023:8

2023-11-15 | Om FI

Protokoll från sammanträde med Finansinspektionens styrelse den 17 oktober 2023.

Dagordning den 14 november

2023-11-08 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde den 14 november.

Tillfälligt stopp för sökfunktioner på fi.se

2023-11-02 | Nyheter Om FI

Klockan 17 i dag torsdag den 2 november kommer vi att indexera om sökfunktionen på vår webbplats, fi.se.

EU-kommissionens förslag om nedsättning av överskjutande källskatt

2023-10-19 | Remissvar Om FI

Finansinspektionen har inga synpunkter på förslaget.

Protokoll 2023:7

2023-10-17 | Om FI

Protokoll från sammanträde med Finansinspektionens styrelse den 12 september 2023.

Dagordning den 17 oktober

2023-10-11 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde den 17 oktober.

Kommunikationschef Annika Zervens slutar på FI

2023-09-21 | Nyheter Om FI

Kommunikationschef Annika Zervens kommer att sluta på FI. Hon är kvar i sin tjänst under uppsägningstiden som är sex månader.

EU-läkemedelslagstiftning: Kommissionens förslag på förordning och direktiv om humanläkemedel

2023-09-21 | Remissvar Om FI

Finansinspektionen har, utifrån de utgångspunkter som vi har att beakta, inga synpunkter på förslaget.

Remissvar om förslag om europeisk statistik

Remissvar om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik, COM (2023) 402