Åsa Larson talar på Försäkringsföreningens juridikseminarium

torsdag 05 nov

Tid: 09.40–10.20 | Om FI

Åsa Larson, chef för försäkringsområdet, talar på Försäkringsföreningens juridikseminarium. Hur har Finansinspektionen hanterat 2020 och vilka anpassningar har de gjort? Har det medfört några lättnader vad gäller regelverk och rapporteringskrav för branschen? Finns det något som kunde gjorts annorlunda och vilka prioriteringar kommer att göras framöver?

Försäkringsföreningens juridikseminarium

Laddar sidan