Extra styrelsesammanträde

Vid sammanträdet behandlas förslaget att fastställa det kontracykliska buffertvärdet till 0 procent.

måndag 16 mar

Tid: 17.30 | Coronaviruset Kontracyklisk buffert Om FI