Erik Thedéen talar om FI:s syn på kryptotillgångar

onsdag 16 jun

Tid: 16.00–16.30 | Om FI

Generaldirektör Erik Thedéen talar på ett webbinarium arrangerat av Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF) : "FI:s syn på kryptotillgångar". 

Kryptotillgångar och framför allt Bitcoin får allt större publicitet och uppmärksamhet från både privatpersoner och etablerade finansaktörer. Hur ska en tillsynsmyndighet som Finansinspektionen förhålla sig till denna utveckling? FI avråder fortfarande från investeringar i kryptotillgångar men varför? Vad ser FI som risker med kryptotillgångar och vad gör myndigheten framöver?

Laddar sidan