Henrik Braconier på Moodys Stockholm Banking Briefing

torsdag 10 nov

Tid: 09.05–09.50 | Om FI

Henrik Braconier deltar i en paneldiskussion på Moodys Stockholm Banking Briefing om hur inflationen kan komma att påverka bankerna.

För mer information Stockholm Banking Briefing (Moodys)

Laddar sidan