Daniel Lundin och Johannes Petersson informerar om FI:s tillsyn över försäkringsdistribution

Daniel Lundin, chef för FI:s enhet för tillsyn över medelstora och mindre försäkringsföretag, och Johannes Petersson, senior finansinspektör på enheten för värdepapperstillsyn, informerar om FI:s tillsynsarbete inom försäkringsdistribution i allmänhet och fördjupade analyser. Det sker vid konferensen Insurenet, som arrangeras av Svenska försäkringsförmedlares förening.

torsdag 23 nov

| Om FI