James McConnell informerar om nya regler för hållbarhetsredovisning

FI:s redovisningsexpert James McConnell deltar i konferensen Di CFO, där han berättar om EU:s direktiv för hållbarhetsrapportering, CSRD.

torsdag 21 sep

Tid: 13.55–14.10 Plats: Spegelsalen, Grand Hôtel | Om FI

EU:s medlemsländer ska vara koldioxidneutrala till år 2050. Ett viktigt del i detta är EU:s direktiv för hållbarhetsrapportering, CSRD, som gäller från årsskiftet. Det betyder att bolag förväntas rapportera långt mer än tidigare. Det är allt från värdekedjor, omställningsplaner, riskanalyser med mera. Och hållbarhetsrapporten ska nu landa in i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen.