Johanna Fager Wettergren talar om S:et i ESG

FI:s hållbarhetschef Johanna Fager Wettergren deltar i hybrideventet Finansdagen 2023, där hon berättar om FI:s perspektiv på S:et i ESG, det vill säga de sociala frågorna.

tisdag 26 sep

Tid: 11.10–12.00 | Om FI

ESG står för Environmental, Social samt Governance. Inom begreppet ryms alla hållbarhetsfrågor som berör företag, organisationer och samhället.

Finansdagen 2023