Rundabordssamtal om fastighetsvärdering i börsnoterade fastighetsföretag

fredag 6 okt

Tid: 13.00–15.00 Plats: Finansinspektionen | Om FI

Rapport om fastighetsvärdering i börsnoterade fastighetsföretag publicerades på fi.se 30 juni 2023. Finansinspektionen har därför bjudit in till rundabordssamtal för att diskutera iakttagelserna i rapporten med branschen och andra berörda parter.