Stabiliteten i det finansiella systemet 2023:2

FI publicerar årets andra stabilitetsrapport.

tisdag 28 nov

Tid: 08.00 | Om FI

Rapporten bedömer den finansiella stabiliteten och beskriver tillståndet på de finansiella marknaderna samt redogör för kreditgivning och kreditvillkor till företag och hushåll.

Läs mer: Stabilitetsrapporter